Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2018 20:16, số lượt xem: 98

Rồi từng đêm vẫn xin
Vắng lặng năm canh đêm
Nén hương lòng anh đó
Gom lại để cho em
Rồi một người xa thương
Cầu cho sông biển hiền
Đừng cho có sóng gió
Để mai gặp gỡ em
Rồi gom một góc thương
Sương phủ trắng ngõ đường
Có ai hiểu lòng đó
Đã thở dài qua đêm
Rồi ngó xa từng đêm
Cầu mọc cánh như chim
Để bay tận góc đó
Từng đêm bên cạnh em