Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2018 20:13, số lượt xem: 116

Rồi hồn đêm lang thang
Giấc mơ cầu có nàng
Phủ sương đông đêm xuống
Sợ mờ bóng bên đàng
Rồi sương đông lại sang
Chẳng mang bóng bên đàng
Để tôi ngồi mình ấy
Bao giờ mới thấy nàng
Rồi ngồi ngó hạt sương
Phủ trắng khắp lối đường
Sao xa nhau bên đó
Tận góc cuối trời thương
Rồi ngồi nhớ tới em
Mấy ngàn lần thầm tên
Sương phủ nhạt lời đó
Sao lòng nhớ tới em