Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2018 19:49, số lượt xem: 125

Khi nào hồn bên kia
Đừng quên hồn anh về
Nhớ ra đón anh đó
Sợ lạc lỏng đường đi
Khi nào anh cũng mơ
Muốn gửi hồn đêm về
Tới em bên trời đó
Có bạn tình đêm khuya
Khi nào anh biết đi
Việt Nam chưa từng về
Khỏi để em trông ngóng
Đêm nằm anh có em
Khi nào bão tố mưa
Ngừng hạt đổ đêm thừa
Bầu trời thanh tĩnh ấy
Để anh ngó thấy em