Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:52, số lượt xem: 117

Khi cơn gió đưa tin
Gió nói gió thấy em
Bên trời xa góc ấy
Ngồi buồn một mình đêm
Khi cơn gió lặng im
Anh tìm kiếm tới sương
Xin sương vẽ em đó
Trên bầu trời đông sang
Khi cơn gió đêm khuya
Thơ thẩn trong đêm thừa
Gửi gió lời yêu ấy
Tới một nơi xa mờ
Khi ngồi buồn đến khuya
Lời anh ghi thành thơ
Cầu xin mây đưa tới
Nơi em xa tít mờ