Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 21:20, số lượt xem: 121

Chẳng bao giờ trong đêm
Mà lòng quên được em
Thao thức tiếng tim đổ
Phủ ngập tiếng gọi em
Nói sao với lòng thương
Một lòng một dạ em
Đường đời bâng khuâng ngóng
Duyên tình anh với em
Biết cõi lòng mình thương
Ngày mai anh sẽ đền
Cho đủ lòng em ấy
Thời gian ngóng chờ anh
Đừng quên lời hỏi thăm
Từng đêm có em anh
Đừng để phai mờ ấy
Đôi mình sẽ buồn tâm