Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 21:06, số lượt xem: 111

Tiếng lòng khi ngó sang
Hồn anh như lang thang
Trôi về nơi bên đó
Em nên nhớ tìm anh
Ngó đêm bầu trời thanh
Anh chưa biết Việt Nam
Sợ lạc đường lạc ngõ
Em nhớ kiếm hồn anh
Đêm đêm lời cầu xin
Cho đôi lòng mình yên
Một chữ yêu chung đó
Hãy giữ kỹ ở bên
Để khỏi hai đứa quên
Nhắc nhủ đôi lòng đêm
Một chữ yêu mình có
Ngày mai chung bước duyên