Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:54, số lượt xem: 104

Trạm cạn ly trà khuya
Trạm vẽ trong sương mờ
Trạm lời thầm buông tiếng
Trạm nhớ tới em khuya
Trạm giông tố bão mưa
Trạm duyên tình khi xa
Trạm thương yêu xa nhớ
Trạm buồn sầu ngồi khuya
Trạm cuộc đời buồn vơi
Trạm ngồi xuống nhớ người
Trạm từng đêm sầu vắng
Trạm yêu thương xa người
Trạm ngó tháng mùa trôi
Trạm này chẳng ngày vui
Trạm này từng đêm lạnh
Trạm bên cạnh chẳng ai