Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:22, số lượt xem: 89

Em nhớ từng đêm sang
Tìm kiếm lấy hồn anh
Gom vào lòng em đó
Cho gọn lòng nhớ thương
Khi hồn thơ thẩn đêm
Bên đường hoang vắng thêm
Lủi thủi bên trời đó
Đừng để cho lạc đường
Đêm nay anh tới em
Đừng quên ngó trời phương
Hồn anh sẽ đi tới
Bên cạnh em trong đêm
Ai dẫn đường cho anh
Ai biết ai hiểu lòng
Khi mình em bên đó
Chỉ có em hiểu anh