Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 21:58, số lượt xem: 104

Hãy tặng hình bóng trăng thương
Để anh ngồi viết thơ đêm gửi về
Hãy tặng hình bóng sao khuya
Để anh trò chuyện đêm khuya đỡ buồn
Hãy tặng một tiếng cười đêm
Để anh êm ấm lòng đêm thương người
Hãy tặng hình bóng xa xôi
Để anh gom lại để ngồi nhớ thương
Hãy tặng tiếng gọi trong tim
Để anh đêm đến chìm vào giấc mơ
Hãy vẽ trên bóng sương khuya
Để anh thơ thẩn đêm khuya ngắm nàng
Hãy tặng hình vẽ đêm sang
Để lòng anh thấy thương nàng không hai
Hãy tặng cho nhớ thương hoài
Để anh giảm tiếng thở dài nhớ em