Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/10/2016 17:02, số lượt xem: 169

Tìm đâu hình bóng đêm đen
tìm đâu sương phủ đêm đông trăng mờ
tìm đâu hình bóng đam mê
tìm đâu trăng đẹp đêm khuya mơ về
tìm đâu trong lúc thẩn thơ
tìm đâu trong lúc bơ vơ một mình
tìm đâu tặng lòng nhớ thương
tìm đâu cách trở cách đường đôi hai
tìm đâu hình bóng đêm nay
tìm đâu trong lúc đêm thanh nhớ người
tìm đâu cho gọn tim ơi
tìm đâu ngõ nghẻo tới người anh thương
tìm ai cho gọn lòng đêm
tìm ai cho gửi lòng thương nhớ người
tìm lòng lòng biết hỏi ai
tìm em đêm nhớ long lanh cảnh sầu

09:30 đêm 20.01.2015
tìm bóng ai bên trời xa đêm nay