Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 20:57, số lượt xem: 94

Tìm kiếm khắp bốn phương
Bơ vơ trạm thời gian
Trong lòng còn thương mến
Gặp nhau biết sao đền

Tìm kiếm cho lòng im
Gom bao lời trong tim
Đã lâu giấu đâu đó
Để gặp gỡ tặng em

Tìm kiếm để thương thêm
Thời gian anh chẳng quên
Gió thổi em đâu đó
Muốn gặp gỡ lại em

Tìm kiếm cho nhớ nhau
Thời gian cách biệt lâu
Ngập bao mùi thương ngóng
Gặp nhau biết nói sao

11:20 đêm 14.05.2012
tìm kiếm bóng ai chiều nay