Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 22:06, số lượt xem: 68

Mây trắng đêm nay tà tà trôi
Như in hình dáng một bóng người
Cứ mãi lang thang trời cao ấy
Để anh ngồi ngắm dài đêm vơi

Mây trắng như báo cảnh hoang vu
Để lại bao mối ái tình mơ
Cứ mãi miên man đêm nay đó
In mãi trong cơn mơ mộng hờ

10.30 đêm 28.09.2013
hồn đêm tà tà trôi cuối chân trời