Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:34, số lượt xem: 99

Song song với bão mưa
Buồn buồn đêm vắng về
Một mình thơ thẩn ngóng
Đêm nào cũng đến khuya

Song song bão tố mưa
Mây đen phủ mịt mờ
Phủ cả thời gian đã
Đường đời đủ cay chua

Song song với giấc mơ
Đêm buông cảnh vật vờ
Chợt tỉnh chợt mơ đó
Hồn trôi chốn xa mờ

Song song với dòng thơ
Nét bút ghi đêm mờ
Vẫn còn in trên giấy
Có một tên là Thơ

11.30.giờ đêm 27.10.2016
song song nỗi buồn hay vui trong đêm