Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 11:26, số lượt xem: 165

Sao đôi mình từng ngày cứ mãi xa
Sao bão mưa chẳng ngớt giọt rơi về
Sao đôi lòng đôi mình như vẫn thấy
Sao thêm cưng thêm quý từng đêm khuya

Sao đôi mình gặp nhau cách biển xa
Sao trời không cho biển nối bờ
Sao trời để đôi mình cách xa đó
Sao trời để cách xa sao gánh chia

Sao trời không để gần nhau đêm khuya
Sao trời lại để xa nhau đêm về
Sao trời để xa cách duyên tình đó
Sao trời đổ bão mưa phủ đường đi

Sao trời không thương tiếc đôi mình xa
Sao trời để đôi mình buồn bã khuya
Sao trời không không cho gần gánh ấy
Sao trời vẫn để đôi mình mãi cách xa

08:00 đêm 12.10.2015
sao trời để đôi mình cứ mãi xa nhau