Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2019 21:49, số lượt xem: 78

Đêm nay sao vẫn còn đây
Bầu trời im lặng đêm gầy vắng tanh
Ai ngồi ngó cõi xa xăm
Chèo mây lượt gió đêm thăm từng ngày
Càng xa càng cách thêm say
Một mình một bóng thương rầy nói sao
Đêm nay trời thắp đầy sao
Lung linh nhấp nháy hỏi chào thấy vui
Ngồi đêm ngồi đếm sao trời
Năm canh vẫn ngắn buồn ơi là buồn
Trời thanh chẳng có hạt sương
Cỏ cây cành lá ngủ im song ngoài
Ly trà không chủ gọi ai
Thơ thẩn mình vắng kéo dài qua đêm

11.00 đêm 19.02.2017
đêm nay thấy lạnh lòng nhớ người