Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2017 21:28, số lượt xem: 105

Lục bình theo nước thẩn thơ
Dạt bờ dạt bến sao ngờ đâu nơi
Thuyền tình duyên nợ xa vời
Đường khuya phố vắng hỏi ai sao tìm
Quay về nghe tiếng lòng đêm
Về nghe tim đổ vấn vương bóng người
Duyên tình tìm kiếm đâu nơi
Duyên tơ sao nối thời gian quá dài

09:15 đêm 25.11.2012
cầu còn yêu nhau nếu xa nhau mãi