Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 23:12, số lượt xem: 101

Xa nhau sao gửi sao mời
Vẫn còn ghi nhớ đêm vơi sáng chiều
Thời gian gom lại bao nhiêu
Sợ nhạt theo áng mây chiều trôi đi
Đêm dài lòng quá sầu bi
Lòng thương muôn dặm còn ghi từng ngày
Bóng em gió thổi xa rồi
Ngó bông hoa nở như mời như thưa

08.00 đêm 25.02.2012
ngó bông hoa nở như đưa cơn buồn