Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 21:14, số lượt xem: 123

Trong lòng ngóng chờ ai
Đông này thấy lẻ loi
Ngó trời sương đêm lạnh
Ngày đến mờ ảo thôi
Bóng em đã xa rồi
Như sương mờ ảo trôi
Dù tên anh còn nhớ
Sao biết rõ bóng người

10:00 đêm 30.06.2013
sao biết tên bóng đó và là ai