Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2017 21:36, số lượt xem: 153

Sao nỗi buồn vơi vẫn còn đây
Cứ mãi theo anh tháng tháng ngày
Sao mãi in trong lòng đêm vắng
In cả trong sương mùa thu này

Sao mãi trong cảnh lạnh lùng thay
Cứ mãi theo anh năm năm này
Cứ mãi vấn vương trong cõi nhớ
Cứ mãi thẫn thờ từng đêm say

Sao mãi dòng thơ cứ mãi trôi
Sao in in mãi chẳng có vui
Sao mãi miên man cuối trời đó
Bao giờ dòng thơ được vui tươi

Sao mãi thở than từng đêm vơi
Hồn thơ đêm toả khắp bầu trời
Đủng đỉnh túi thơ khắp miền ấy
Mà trong lòng người thấy chẳng vui

10:25 đêm 17.04.2014
thơ thẩn ngồi ghi thơ đêm nay
thấy sầu vơi trong lòng