Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2019 20:36, số lượt xem: 87

Sao đưa hồn đêm nay
Chập choạng gần sáng ngày
Vẫn thơ thẩn sầu vắng
Buồn buồn dài đêm nay

Sao đưa hồn đêm nay
Trời đen phủ áng mây
Ngập bầu trời đêm đó
Lòng anh có ai hay

Sao gửi hồn đêm nay
Trăng chẳng tô sắc trời
Mịt mù mây giăng phủ
Tiếng lòng đổ canh dài

Sao gửi hồn đêm nay
Gom lời yêu thương dài
Ngập trên dòng thơ đó
Hằn sầu đêm nhớ ơi

07.50 đêm 13.02.2017
trong đêm sầu nhớ em