Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 22:27, số lượt xem: 105

Trời cao còn nặng câu thề
Gặp nhau không nhớ bộn bề thời gian
Để lại cơn nhớ thầm thương
Để lại cơn gió xót thương quá dài
Núi rừng đá bể thì thôi
Đá lòng từng mảnh xa nhau thêm nồng
Xa năm đợi tháng ngóng trông
Bao giờ cánh mộng mặn nồng bên nhau
Ánh trăng như báo cơn sầu
Cỏ cây đang ngủ buồn sầu lặng im
Lòng người sao thấy chẳng yên
Nỗi buồn tâm sự đêm buồn nói ai
Vương trên nỗi nhớ nhớ hoài
Vương trên hình bóng đêm ngày chờ tin
Ngó bông hoa nở ngập vườn
Sợ ong bướm đậu sợ tàn như em

09:45 đêm 17.12.2012
sợ bóng em tàn theo mây