Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 13:44, số lượt xem: 162

Trời cho cách xa nhau
tận khung cuối trời sầu
đôi người đôi bên ấy
sẻ đôi đã bao lâu

Từng ngày mình quen nhau
bờ bến xa thương sầu
hỏi ai biết đường ngõ
sẻ đôi lòng nhớ nhau

Từng ngày vẫn xa nhau
thầm tên thầm tiếng sầu
hai năm rồi vẫn thấy
sẻ đôi mãi xa nhau

Từng đêm sầu vẫn đến
trò chuyện nhớ từng đêm
canh dài vẫn còn đó
lòng nhớ vẫn sẻ đôi

08:30 đêm 07.05.2015
trong lòng nhớ người khi cách xa