Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2017 20:42, số lượt xem: 95

Mùa thu sắp soạn đi
Chẳng ai đưa tin về
Ngó sương thu đêm vắng
Gợn cho lòng tái tê

Mùa thu sắp soạn đi
Lá vàng dạt bên lề
Ngồi ngó hiên ngoài đó
Chẳng giảm bớt cơn mê

Mùa thu sắp soạn đi
Đông chẳng mời đã về
Chẳng quen ai cho nhắn
Đêm nằm lạnh bờ mi

Mùa thu sắp soạn đi
Từng tàu lá anh ghi
Trôi theo chiều gió ấy
Thêm thêm lạnh bờ mi

09:50 đêm 07.05.2012
ngồi ngó lá vàng trôi chiều nay