Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2017 20:48, số lượt xem: 90

Hoa báo xuân sang chợt nhớ ai
Đêm nay ngồi xuống nén thở dài
Xếp lầu thơ mãi vẫn còn ngắn
Hoạ thơ ghi hoài vẫn chẳng xinh

Hoa báo xuân sang lạnh đêm thanh
Chẳng ai qua lại chẳng ai thăm
Bầu trời đã đổ màu đen tối
Lòng người nghiêng ngả ngập mùi thương

09:10 đêm 21.09.2012
ngó bông hoa nở như báo xuân
sang hay báo nỗi hoang vu trong lòng