Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:59, số lượt xem: 131

Nhớ nhau gợn nỗi sầu bi
Xa nhau để lại bờ mi thêm sầu
Đếm từng ngày tháng trôi mau
Gặp nhau rồi lại quên nhau sao đành
Vì chữ yêu mãi để mong
Lòng đêm sóng đổ long đong duyên tình
Cầu cho duyên đẹp chỉ hồng
Cầu cho gặp gỡ khỏi mong đêm chờ

08.20 đêm 22.02.2012
ngồi thơ thẩn nghĩ tới duyên tình đêm nay