Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2017 20:55, số lượt xem: 80

Bờ sông bến vắng đêm khuya này
Lặng lặng cơn gió buổi chiều nay
Bến vắng sông buồn lặng lẽ ấy
Trăng khoe sắc bóng một mình say
Chẳng ai qua lại đêm khuya này
Ánh trăng vàng đẹp chẳng ai hay
Lăn tăn mặt nước một mình đó
Sông ngóng chờ ai tuần trăng này
Sông vẫn thầm tên gọi một người
Bến vắng bờ hoang biết hỏi ai
Như quen như nhớ như xa lạ
Vẫn ngóng vẫn chờ chẳng bóng ai
Phe phẩy cơn gió lạnh heo may
Sông than bơ vơ đêm khuya này
Dù ánh trăng vàng tươi đẹp đó
Vẫn ngóng bóng ai bóng một người

11:00 đêm 08.05.2013
trăng khoe sắc người không khoe
bóng sao quen được nhau