Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 21:39, số lượt xem: 132

Rồi hôm nay ngồi xuống
Buồn buồn biết hỏi ai
Thơ thẩn đêm thu đó
Đường ngõ vắng buồn ơi

Rồi thầm tên ai đó
Trong lòng nhớ tới ai
Ngậm ngùi bơ vơ nhớ
Đứng ngồi thở dài vơi

Rồi nỗi bâng khuâng đó
Ai hiểu trong lòng anh
Miệt mài canh dài đó
Cạn ly trà đêm hoang

Rồi ngồi ghi thơ xuống
Đêm sương phủ khắp nơi
Chẳng bóng ai trên đó
Sao lòng nhớ chẳng nguôi

09:50 đêm 19.04.2014
rồi nói chuyện với ai đêm nay