Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 21:06, số lượt xem: 81

Bao giờ biết rõ bóng em
Thơ đề đêm vắng biết in tên người
Giờ còn trôi nổi đâu nơi
Biết gửi ai đó đôi lời nhớ em
Dù cho cách trở vẫn thương
Bao năm trôi trải vấn vương trong lòng
Đêm ngày còn nhớ còn mong
In từng nét chữ cho lòng thiết tha
Nhiều đêm thiếu ánh trăng tà
Chờ em chờ mãi chưa là bên nhau

10.45 đêm 22.07.2012
chờ em chờ mãi chưa là bên nhau