Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 19:46, số lượt xem: 106

Ngồi nghe bao tiếng nhạc buồn
Ngó lên trời cảnh phủ sương mịt mù
Điểm trang sương trắng lạnh ru
Bốn phương trời rộng hoang vu canh dài
Không bóng không sắc không ai
Một mình thơ thẩn đêm ngày một thân
Xin trời đừng đổ sương đêm
Cho rõ đường ngõ để tìm gặp em

08:45 đêm 09.07.2013
nghĩ muốn gặp ai một người trong lòng