Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 21:09, số lượt xem: 181

Ngồi đây mùa đến rồi đi
Mà chẳng dừng bước lậm lỳ bạn nhau
Đến rồi thì lại trôi mau
Để lại cơn vắng cơn sầu mình anh
Đi rồi năm mới mới thăm
Để lại cơn nhớ như gần như xa
Để lại đêm vắng chiều thưa
Để lại cơn ngóng từng mùa năm sang
Để lại hình bóng bên đàng
Yêu thương như đã lỡ làng đôi bên
Đâu đây hình bóng lọ lem
Để cho anh nhớ anh thèm qua năm

11.00 đêm 18.07.2016
anh nhớ anh thèm qua năm