Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 21:59, số lượt xem: 116

Bến tình xa lắc xa lơ
Hỏi lòng nào biết ngóng chờ bao lâu
Hạt mưa rơi xuống trời cao
Hạt mưa nào biết nơi nào ngập mưa
Hạt mưa đâu biết thiếu thừa
Bến tình thơ thẩn ngóng chờ thời gian
Yêu thương vân vướng nồng nàn
Ngồi đây ngồi đếm gió sang qua mùa

10.45 đêm 03.09.2013
từng ngồi phơi gió sương qua đêm dài nhớ em