Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 19:43, số lượt xem: 132

Ngồi trên giường anh ngó
qua cửa sổ dài đêm
hạt sương đùa trên lá
lòng nhớ ai chẳng quên

Ngó qua cửa sổ ấy
hạt sương trắng trẻo rơi
lất phất bầu trời đó
mà chẳng vẽ bóng ai

Cửa sổ đêm nay ấy
anh thở dài qua đêm
ngồi chờ bóng sương vẽ
để khỏi thầm tên em

Qua đêm ngó hạt sương
phủ trắng khắp ngả đường
phủ cả lòng anh đó
sợ yêu nhạt như sương

08:00 đêm 21.02.2015
ngó qua cửa sổ hồn thơ thẩn cuối trời