Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2017 22:24, số lượt xem: 100

Tuyết sương phủ ngập trời đông
Sao đếm từng hạt mùa đông năm này
Hỏi ai cho giảm cơn say
Làm sao cho biết lòng này nhớ em
Đông này ngồi ngắm trăng sương
Sương sao vẽ rõ bên đường là ai
Sương chẳng biết rõ tên người
Hỏi sương sương chẳng trả lời cho anh
Đông này càng thấy buồn tâm
Bóng em đã khuất xuôi vần trôi xa
Dù lòng anh quá thiết tha
Thời gian trôi chảy quá xa nhớ người

11:15 đêm 02.06.2012