Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 21:17, số lượt xem: 101

Buông rơi bao cảnh trôi qua
Thời gian bão tố thiết tha nhớ người
Đông buông lạnh giá đêm ngày
Cuồng phong thăm viếng quá dài thời gian
Đông này lòng thấy miên man
Đường khuya hoang vắng mịn màng nhuộm sương
Nhuộm cả bóng đó bên đường
Nhuộm cả lòng nhớ lòng thương tới người

08:15 đêm 01.07.2013
hôm nay lòng chợt nhớ tới ai