Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:44, số lượt xem: 146

Những nét thơ ghi từng đêm khuya
In bóng một người xa mãi xa
Lạnh lùng từng hàng thơ ghi xuống
Phủ ngập cơn buồn cơn xót xa

Những nét thơ ghi từng đêm khuya
Gom để cho ai phương trời xa
Ngồi xếp ngồi soạn từng đếm ấy
Ngó xuống từng dòng thấy thiết tha

Những nét thơ ghi từng đêm khuya
Lời thương lời nhớ chẳng có thừa
Dòng nào cũng chờ chờ mong đó
Nét nào cũng có lời yêu khuya

Những nét thơ ghi từng đêm khuya
Mình vẫn cách bờ ngàn dặm xa
Cầu mai cầu đôi duyên mình đến
Vẫn chờ bên em cho mặn mà

08.00 đêm 10.08.2016
vẫn chờ bên em cho mặn mà