15.00
Đăng ngày 01/09/2016 11:19, số lượt xem: 176

Bôi vẽ từng dòng đêm
dơ bẩn giấy cả trang
lạnh lùng từng dòng xuống
dài trạm thời gian đêm

Dòng mực lạnh lùng trôi
in cả vết lòng người
thời gian quen nhau ấy
giông tố phủ cuộc đời

Dòng mực đen tối vơi
lạnh giá trong tim người
bôi bẩn từng dòng đó
thêm cho lòng nhớ người

Dòng mực lạnh anh ghi
thay cho lòng đêm khuya
từng cơn lo âu ấy
gửi tới lòng người xa

09:00 đêm 22.11.2014
ngồi bơ vơ nhớ em đêm nay