Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2019 20:04, số lượt xem: 81

Nhớ ai sao lại nhớ từng đêm
Nhớ ai mà quen tận cuối đường
Nhớ ai đêm về lang thang ngóng
Nhớ ai sao lòng ngả nghiêng đêm
Nhớ ai lòng sao mãi có em
Nhớ sao đêm về cứ thầm tên
Nhớ mải tiếng lòng đổ thương nhớ
Nhớ mãi rồi nhớ vẫn vắng em

09.00 đêm 05.03.2017
nhớ nhau khi vắng lại càng nhớ thêm