Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 21:16, số lượt xem: 100

Vắng rồi lại vắng biết hỏi ai
Đừng trôi xa nhau tận cuối trời
Mấy mùa thu trôi lá vàng ấy
Đã báo thời gian xa nhau rồi

Mấy mùa vắng đó để cho ai
Đã để cho lòng thơ thẩn trôi
Để mãi canh buồn ghi đâu đó
Để cho đêm nhớ phủ sương rơi

Mấy năm dòng thơ ghi tới người
Để lại cơn lạnh từng dòng trôi
Đã phủ sương thu thời gian đó
Vẫn còn lang thang trong canh dài

Xa rồi quá xa biết đâu nơi
Thương rồi xa nhau sao gửi lời
Giờ xa giờ cách bao năm ấy
Lòng vẫn còn thấy nhớ nhớ người

10:10 đêm 21.05.2014
như quên như nhớ , như cách như xa biết nói với ai đêm nay