Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2017 09:50, số lượt xem: 98

Ngó dài đường đêm khuya
Về phiá khung trời mờ
Ngó dài cơn mưa đổ
Buồn vơi khi đêm về

Ngó phương trời cho nghĩ
Dòng thơ ngập tên ghi
Tiếng gió chen khe cửa
Lạnh giá cả đôi mi

Một ngày mấy lần mưa
Sầu vơi có ai chia
Đường đời như hoang vắng
Ai cùng anh đêm khuya

Chỉ có bên trời xa
Một mình em trao đưa
Lời lo âu đêm xuống
Lòng thêm lạnh nhớ khuya

09:00 đêm 20.04.2016
đêm khuya khi chợt tỉnh giấc thêm
lạnh lùng thương người