Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 20:25, số lượt xem: 108

Bóng ai vẫn xa biết nói sao
Mùa thu thăm viếng buồn biết bao
Chờ nghe vọng tiếng đêm khuya đó
Cạn ly ngồi ngóng ngắm trời cao

Dáng đó bóng ai thấy nôn nao
Đêm khuya thanh vắng ngóng tin chào
Đường xa canh dài biết bao nhớ
Ngồi xuống đề thơ nhớ biết bao

11:30 đêm 19.05.2013
trong lòng muốn gặp một bóng người đã trôi xa