Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:08, số lượt xem: 90

Nhắn ai khuyên bão đừng đưa
Thời gian phảng phất giọt mưa đã nhiều
Biết sao giảm nỗi đìu hiu
Nhắn ai khuyên nhủ gió chiều đừng rung

Nhắn ai khuyên nắng đổi mưa
Có ai vun đắp thiếu thừa lòng đêm
Nhắn ai khuyên nhủ tới em
Nhắn ai khuyên gió đưa tin anh chờ

09:15 đêm 29.04.2013
nhắn ai cho tới tay người