Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 21:53, số lượt xem: 61

Nhấp nháy ánh sao thắp trên trời
Nhem nhuốc trời thanh ánh sao rơi
Đom đóm thiên nhiên đầy trời vắng
Như tiếng lòng than với tiếng mời

Đêm nay sao đứng phủ khắp nơi
Nhấp nháy như sao trò chuyện cười
Chờ ngóng trời thanh đêm nay đến
Ánh sao như tiên bay khắp trời

Ngả nghiêng lòng đêm thấy chẳng vui
Như giăng như mắc một bóng người
Ngồi ngó ánh sao buồn không ngủ
Bao nhiêu ly trà đã cạn rồi

Ngồi ngó sao rụng về cuối nơi
Chợt choàng buông tiếng tiếng gọi người
Miền xa cuối trời nơi sao rụng
Mối tình duyên mong có em thôi

11.00 giờ đêm 27.09.2016
đêm nay trời thanh ngồi đếm sao trời