Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 20:42, số lượt xem: 92

Lặng thầm cơn nhớ biết bao
Nghe tiếng tim đổ thì thào qua đêm
Tiếng than tiếng thở qua rèm
Hiên ngoài ẩm ướt qua đêm lạnh lùng
Cầu cho mưa tạnh đêm lành
Bao mùa trôi trải mỏng manh một mình
Mưa dầm gió bấc chẳng im
Thời gian bão tố nhạt tình sắc hoa

09:10 đêm 30.11.2013
long lanh thơ thẩn thuyền tình