Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 23:21, số lượt xem: 109

Xuân này vẫn thiếu tình thương
Bao năm xuân đã vấn vương cõi sầu
Giáp Ngọ xuân đến như mau
Năm năm vương cõi đêm sầu ai hay
Thời gian quá nhạt sắc màu
Cầu cho Giáp Ngọ đổi màu lòng đêm
Cầu cho duyên số thương xin
Cầu cho tan lớp thời gian lạnh lùng
Cầu cho im gió đêm lành
Xuân sang vẫn thấy long lanh nhớ người
Hoang vu tâm cảnh đêm trôi
Xuân này lại đứng lại ngồi như xưa

11:00 đêm 03.02.2014
xuân này lòng vẫn bơ vơ như mấy xuân đã qua