Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2017 22:00, số lượt xem: 126

Đã một chiều hoang nhớ tới người
Vẫn còn trong lòng một bóng thôi
Như xa như gần nơi nào đó
Trong lòng miên man đứng lại ngồi

Đã mấy mùa rồi buồn buồn trôi
Một lá lòng thương ngóng ngóng mời
Mùa thu đã về gợn lòng nhớ
Như mong như chờ một em thôi

08.00 đêm 16.06.2016
lòng nhớ tới ai đêm nay