Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 20:30, số lượt xem: 92

Bóng ai nghiêng nón đường xa
Chiều hoang hạt gió loà xoà vấn vương
Cầm bút đề lá thơ thương
Thủ Đức bên đó vấn vương cõi lòng

Bóng ai nghiêng nón đợi mong
Hình ai mang nón thêm lòng thiết tha
Cầm bút đề lá thơ xa
Thủ Đức bên đó Úc xa nhớ người

Bóng ai nghiêng nón xa vời
Thủ Đức góc biển xa xôi đường về
Cầm bút đề lá thơ mê
Thủ Đức cách trở đam mê ngóng chờ

Bóng ai mang nón nghiêng mơ
Đêm khuya thanh vắng lờ mờ bóng ai
Cầm bút đề lá thơ này
Thủ Đức bên đó Úc này trông sang

06:10 chiều 01.10.2012
thơ về Thủ Đức, em Mộng Thơ