Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:50, số lượt xem: 107

Nghe tiếng đêm thở than
Mùa đông lạnh muôn vàn
Tiếng sương tiếng tuyết ấy
Đua nhau đêm buông màn

Nghe tiếng đêm thở than
Lạnh giá năm canh sang
Mùa đông đã trôi đến
Sương phủ trắng trắng màng

Nghe tiếng đêm thở than
Như đêm một mình sang
Chẳng bạn bè bên đến
Đêm lạnh một mình đêm

Nghe tiếng đêm thở than
Lòng người thêm lạnh thêm
Khi mùa đông đã đến
Nhớ em thêm nhớ thêm

07.50 đêm 12.07.2016
đêm lạnh một mình đêm