15.00
Đăng ngày 30/06/2017 22:20, số lượt xem: 135

Dưới ánh chiều xanh chẳng thấy vui
Bên đường vẫn thiếu bóng một người
Phố đẹp trời xanh lòng vẫn lạnh
Đường về bên cạnh chẳng có ai

Dưới ánh chiều xanh về chiều nay
Thơ thẫn ngẩng ngó mây chiều trôi
Như thiếu bóng ai bên đường ngõ
Lòng anh vẫn thầm nghĩ tới người

05:45 chiều 29-01-2012
chiều mây xanh phố lòng nhớ một người