Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:28, số lượt xem: 116

Ngồi ngắm khung trời thấy vấn vương
Như hồn đang lạc ngõ đường duyên
Nơi nào in dấu bóng hoa thắm
Đường cõi xa xăm ngập lương duyên

Ngồi ngắm khung trời thấy thầm thương
Bóng ai cách biệt ngõ ngẻo đường
Tặng nhau cơn nhớ miền vô định
Trao nhau cơn lạnh biệt trời phương

Ngồi ngắm khung trời thấy xót thương
Ngồi ngó lá rơi bên lề đường
Chợt nhớ tới ai buồn không ngủ
Một cõi hoang vu một cõi thương

11:30 đêm 03.05.2013
đêm nay bệnh buồn không ngủ
chợt nhớ bóng ai bên đường