Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 21:56, số lượt xem: 114

Xuân Úc đã thăm mấy ngày qua
Đông đã gồng gánh sương tuyết về
Hạt mưa xuân sang đã thăm viếng
Hoa cỏ tắm mưa đón chờ mùa

Từng mùa xuân sang bông hoa thưa
Bướm ong cho điểm hoa xuân chờ
Tiếng lá cỏ cành vui chào đón
Như nhớ từng năm xuân sẽ về

Xuân về năm nay chẳng có chi
Một mình ngồi đón tiễn xuân đi
Bóng ai chẳng về theo xuân đó
Rồi để mình anh ngồi đến khuya

09.30 giờ đêm 28.09.2016
ngồi ngó mùa xuân Úc lang thang tới